Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti:

Tapo Kyšice, s.r.o.

se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 27351

IČO: 26443465, DIČ: CZ26443465

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

I. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.novia.cz, nebo www.novia-kysice.cz (dále jen „e-shop“). Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

II. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

II. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

III. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

IV. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zpracování osobních se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má právo kdykoli požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.

3. KUPNÍ SMLOUVA

I. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádné vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

III. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

IV. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávat se může 24 hodin denně. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

I. Zboží je standardně expedováno do 5-ti pracovních dnů. Dodání je možné v rámci celé České republiky. Objednané zboží je možné uhradit následujícími způsoby: zasláním na dobírku prostřednictvím přepravní zásilkové služby PPL nebo osobním odběrem ( v Kyšicích u Kladna, 27351, ul.Nová 101) po telefonické dohodě za předpokladu, že objednané zboží je skladem. Platba při osobním odběru probíhá pouze v hotovosti.

II. U objednávek pod 1000,- s DPH (pro velkoobchod 3000,- s DPH) účtujeme poštovné a balné, které činní 130,- s DPH. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Maximální hmotnost jednoho balíku je 30kg. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

III. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání! Při převzetí od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

IV. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Pokud Vám nebude zásilka doručena do 3-pracovních dní od odeslání, neprodleně nás kontaktujte. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši 130,- s DPH.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být zabalené v originálních obalech a dostatečně zabezpečeno proti poškození. Ke zboží musí být přiložen daňový doklad (stačí kopie) s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. Peníze Vám budou vráceny pouze na bankovní účet a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

6. REKLAMACE

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.novia.cz, nebo www.novia-kysice.cz. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně (poštou, faxem  či emailem) nebo telefonicky prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží , neučiní-li se tak, zboží se považuje za bezchybné a kompletní, platí tedy domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

JAK POSTUPOVAT:

1.      Pro uplatnění reklamace zašlete výrobek na adresu – Tapo Kyšice, s.r.o., Nová 101, 27351 Kyšice. Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. Ke zboží přiložte doklad o koupi – daňový doklad s popisem závady, popř.označeným místem závady. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

2.      Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena na bankovní účet kupujícího.

3.      Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tzn. do 30 dnů od převzetí zásilky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.